Vrouwennetwerk Twente

VNT is een netwerk van hoogopgeleide vrouwen met een carrière in uiteenlopende werkgebieden. De leeftijd varieert van jong tot ouder. Met een zwaartepunt tussen de vijfendertig en vijftig jaar. De verschillende werkgebieden en leeftijden zorgen voor grote diversiteit in persoonlijke achtergrond en leefstijl.

Het vrouwennetwerk Twente staat open voor nieuwe leden. Voor vrouwen met bijvoorbeeld een eigen bedrijf of in een leidinggevende positie. Op de website zijn de de leden te zien en is het programma voor het komende jaar te bekijken.

Gemaakte uitingen:

  • Webdesign & hosting

Deel pagina op:

Toe aan een nieuwe huisstijl of website? Wij helpen graag!